proses wresogi ymsefydlu gyda thechnoleg nwy anadweithiol a gwactod

proses wresogi ymsefydlu gyda thechnoleg nwy anadweithiol a gwactod

Mae angen prosesu arbennig ar gyfer deunyddiau arbennig neu feysydd cais.

Y fflwcs a ddefnyddir yn ystod y broses bresyddu ymsefydlu gonfensiynol yn aml yw'r cyrydiad achos ac mae'n llosgi ar y darn gwaith. Gall cynhwysiant fflwcs hefyd arwain at amhariad ar yr eiddo cydran. Ar ben hynny, oherwydd yr ocsigen presennol yn yr awyrgylch mae afliwiad y darn gwaith yn digwydd.

Gellir osgoi'r problemau hyn wrth bresyddu o dan nwy anadweithiol neu wactod. Gellir cyfuno'r dull nwy anadweithiol yn dda iawn â'r gwres anwythol gan nad oes fflam agored yn ystod bresyddu ymsefydlu o dan nwy amddiffynnol a gellir rheoli'r amodau sy'n gysylltiedig â llif yn well.