proses anelio ymsefydlu

Proses Annealing Sefydlu

Mae Sefydlu HLQ yn arweinydd yn gwasanaethau gwresogi sefydlu gan gynnwys anelio ymsefydlu. Mae anelio anwythiad yn galluogi rheolaeth fanwl a dibynadwy ar briodweddau deunydd metel. Defnyddir anelio sefydlu yn bennaf ar gyfer anelio meddal a lleddfu straen, gan gynnig manteision enfawr dros ddulliau confensiynol. Mae anelio sefydlu yn galluogi tynnu amhureddau yn thermol wrth anelio llachar. Defnyddir anelio ymsefydlu yn bennaf mewn anelio meddal ac anelio lleddfu straen ac mae'n cynnig manteision enfawr dros ddulliau confensiynol. Mae anelio analluogi yn galluogi dileu amhureddau yn y deunydd yn thermol yn ystod anelio llachar.

Annealing Sefydlu yn driniaeth gwres metel lle mae deunydd metel yn agored i dymheredd uchel am amser estynedig ac yna'n cael ei oeri yn araf. Nodweddir Annealing i raddau helaeth gan newidiadau micro-strwythurol ysgogedig sydd yn y pen draw yn gyfrifol am newid priodweddau mecanyddol y deunydd. Nod eithaf y broses hon yw lleihau caledwch y metel a gwella ei hydwythedd.

anelio gwifren dur gwrthstaen amledd uchel

Mae gwasanaethau Annealing yn cyfeirio'n benodol at y broses o ddod â'r deunydd i'w bwynt mwyaf meddal posibl. Mae ein proses dymheru yn meddalu'r metel ond nid i'r graddau llawn posibl. Mae graddfa'r tymer yn dibynnu ar y deunydd, y tymheredd uchaf a gyrhaeddir a hyd yr amser oeri. Defnyddir anelio rhyddhad proses neu leddfu straen i negyddu effeithiau gwaith oer; hynny yw, meddalu a chynyddu hydwythedd metel a oedd gynt yn caledu straen. Gall straen mewnol ddatblygu o ganlyniad i brosesau dadffurfiad plastig fel peiriannu neu falu, oeri di-wisg mewn proses weldio neu gastio, neu drawsnewid cam. Gall ystumio a warping ddigwydd os na chaiff y straen mewnol ei dynnu. Bydd Annealing yn dileu'r pwysau hyn pan fydd y rhan yn cael ei chynhesu i'r tymheredd a argymhellir, ei dal yno'n ddigon hir, a'i hoeri'n araf i dymheredd yr ystafell.

Pam defnyddio anelio?

Mae gwres ymsefydlu modern yn darparu llawer o fanteision dros ddulliau gwresogi eraill ac fe'i defnyddir yn gyffredin ar gyfer anelio cymwysiadau. Mae gwresogi trwy anwythiad yn darparu gwres dibynadwy, ailadroddadwy, digyswllt ac ynni-effeithlon mewn cyn lleied o amser â phosibl. Mae systemau cyflwr solid yn gallu gwresogi ardaloedd bach iawn o fewn goddefiannau cynhyrchu manwl gywir, heb darfu ar nodweddion metelegol unigol. Gellir defnyddio anwythiad ar gyfer naill ai arwyneb neu drwy wresogi; mae anelio achos yn bosibl yn dibynnu ar amser, tymheredd a nodweddion y deunydd.

Mae anelio ymsefydlu yn derm cyffredinol sy'n cyfeirio at wresogi metel i dymheredd penodol ac yna oeri ar gyfradd a fydd yn cynhyrchu microstrwythur wedi'i fireinio. Gan ddefnyddio Sefydlu, gellir cynhesu metel yn gyflym i dymheredd mewn cylchoedd rheoledig dro ar ôl tro heb gysylltu â'r targed metel na chynhesu'r awyrgylch amgylchynol o'i gwmpas. Mae ystlumod oeri ar gyfer metelau fferrus fel arfer yn yr awyr agored gan arwain at ffurfio pearlite. Gall metelau anfferrus, fel copr neu bres, gael eu hoeri'n gyflym trwy ddiffodd mewn dŵr. Mae'r canlyniadau'n “meddalu” y deunydd ac yn ei gwneud yn haws ei ffurfio i siâp gofynnol.

Annealing Sefydlu yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin mewn prosesu gwifren, ffurfio offer manwl, a chymwysiadau ffurfio tiwb. Ymhlith y deunyddiau nodweddiadol ar gyfer anelio ymsefydlu mae alwminiwm, Dur carbon, a charbid. Rhai o fuddion anelio Sefydlu yw: pŵer yn ôl y galw; cylchoedd gwres cyflym; dileu pŵer parhaus i ardal wresogi fawr (hy popty); arbedion cost oherwydd llai o ddefnydd pŵer; gwresogi uniongyrchol y metel ac nid yr aer amgylchynol fel mewn prosesau darfudiad; proses fwy diogel na dulliau fflam agored; gwell rheolaeth broses ar gyfer gwresogi a gwresogi unffurf hyd yn oed i dymheredd penodol nad yw'n dibynnu ar sgil gweithredwr.

Pam dewis ymsefydlu HLQ ar gyfer anelio sefydlu?

Rydym yn arweinwyr diwydiant ym maes gwresogi sefydlu gyda swyddfeydd yn Tsieina.

Anwybyddu anwytho yn fath o driniaeth wres trwy wresogydd ymsefydlu, cynhesu metel i dymheredd penodol ac yna oeri ar gyfradd a fydd yn cynhyrchu microstrwythur wedi'i fireinio. Gan ddefnyddio gwresogi Sefydlu, gellir cynhesu metel yn gyflym i dymheredd mewn cylchoedd rheoledig dro ar ôl tro heb gysylltu â'r targed metel, mae deunydd fel arfer yn cael ei oeri mewn awyr agored. Mae'r canlyniadau'n “meddalu” y deunydd ac yn ei gwneud yn haws ei ffurfio i siâp gofynnol.

Budd anelio â gwres sefydlu:

1. Cyfraddau cynhyrchu uchel

2. Llai o ardal wresogi ac angen pŵer nad yw'n barhaus (hy popty)

3. Arbed cost oherwydd cynnydd mewn cynhyrchu a llai o gostau llafur

4. Hawdd rheoli amser a thymheredd gwresogi


Oherwydd ein bod yn arbenigo mewn gwresogi sefydlu, mae ein cwsmeriaid yn elwa o atebion anelio ymsefydlu integredig mewn llawer o ddiwydiannau.
Mae ein cwsmeriaid yn osgoi gormod o stocrestr a thrafod yn rhannol trwy ddefnyddio anelio ymsefydlu, sy'n arwain at wastraff lleiaf a chanlyniadau gwell am gost isel. Mae gennym dechnoleg, offer, ac unedau cynhyrchu prosesau o'r radd flaenaf sy'n cwrdd â'r safonau ansawdd uchaf.