llawlyfr gwresogi cynefino eddy current

Llawlyfr PDF o wresogi anwytho cerrynt trolif Mae gwresogi anwytho a cherrynt trolif yn gweithio gyda choiliau, generaduron, cerrynt ac-foltedd, amlder, cryfder maes a chyfraith sefydlu. Yn groes i gynhesu'r rhannau prawf, nid yw'r prawf cerrynt trolif eisiau gwresogi'r rhannau o gwbl ond mae am eu harchwilio am eu metelegol ... Darllen mwy

GWRESOGI SEFYDLU AR GYFER TORRI WYNEB

Mae cineteg gwresogi ymsefydlu ar gyfer diffodd dur ar yr wyneb yn dibynnu ar ffactorau: 1) sy'n achosi newidiadau ym mharamedrau trydan a magnetig dur o ganlyniad i'r cynnydd mewn tymheredd (mae'r newidiadau hyn yn arwain at newidiadau yn y gwres sy'n cael ei amsugno ar ddwysedd penodol o'r maes trydan mewn anwythiad penodol ... Darllen mwy

Gwresogi Sefydlu PDF

Gwresogi Sefydlu • Yn gweithio fel newidydd (Newidydd cam i lawr - foltedd llif a cherrynt uchel) - egwyddor sefydlu electromagnetig Manteision Gwresogi Sefydlu • Nid oes angen cyswllt rhwng y darn gwaith a'r coil sefydlu fel y ffynhonnell wres • Mae'r gwres wedi'i gyfyngu i ardaloedd lleol neu parthau wyneb yn union wrth ymyl y coil. •… Darllen mwy

Adolygiad Topoleg System Gwresogi Sefydlu

Adolygiad Topoleg System Gwresogi Sefydlu Mae'r holl systhems gwresogi ymsefydlu yn cael eu datblygu gan ddefnyddio ymsefydlu electromagnetig a ddarganfuwyd gyntaf gan Michael Faraday ym 1831. Mae ymsefydlu electromagnetig yn cyfeirio at y ffenomen y mae cerrynt trydan yn cael ei gynhyrchu mewn cylched gaeedig trwy amrywiad cerrynt mewn cylched arall a osodir nesaf iddo. Mae egwyddor sylfaenol… Darllen mwy

Gwresogi sefydlu biledau alwminiwm

Gwresogi sefydlu biledau alwminiwm gan ddefnyddio coiliau uwch-ddargludol Gwresogi anwythiad biledau alwminiwm a chopr Defnyddir gwresogi anwythiad yn helaeth ar gyfer gwresogi metelau oherwydd ei fod yn ddull glân, cyflym ac yn y rhan fwyaf o achosion yn ynni-effeithlon iawn. Mae cerrynt eiledol yn cael ei basio trwy weindiadau copr coil i gynhyrchu magnetig sy'n amrywio amser… Darllen mwy

Gwresogi sefydlu ingotau nonmagnetig silindrog

Gwresogi anwythiad ingotau nonmagnetig silindrog Mae gwresogi anwythiad biledau nonmagnetig silindrog yn ôl eu cylchdro mewn maes magnetig statig wedi'i fodelu. Cynhyrchir y maes magnetig gan system o magnetau parhaol wedi'u trefnu'n briodol. Datrysir y model rhifiadol gan ein dull elfen gyfyngedig gyfyngedig addasol llawn ein hunain mewn ffurfiad monolithig, hy, y ddau yn magnetig… Darllen mwy

Mowldio Chwistrellu Plastig gyda Gwresogi Sefydlu

Mowldio Chwistrellu Plastig gyda Pheiriant Gwresogi Sefydlu Mae mowldio chwistrelliad plastig â gwres sefydlu yn gofyn am gyn-gynhesu'r mowldiau i dymheredd uwch, er mwyn sicrhau llif neu halltu cywir y deunydd sydd wedi'i fowldio â chwistrelliad. Y dulliau gwresogi nodweddiadol a ddefnyddir yn y diwydiant yw gwresogi stêm neu wrthiannol, ond maent yn flêr, yn aneffeithlon ac yn annibynadwy. Gwresogi sefydlu yw… Darllen mwy

Dyluniad Coiliau Gwresogi Sefydlu a PDF Sylfaenol

Dyluniad Coiliau Gwresogi Sefydlu a PDF Sylfaenol Mewn un ystyr, mae dyluniad coil ar gyfer gwresogi ymsefydlu wedi'i adeiladu ar storfa fawr o ddata empirig y mae ei ddatblygiad yn deillio o sawl geometreg inductor syml fel y coil solenoid. Oherwydd hyn, mae dyluniad coil yn gyffredinol yn seiliedig ar brofiad. Mae'r gyfres hon o erthyglau yn adolygu'r trydanol sylfaenol… Darllen mwy

Ymchwil a Dylunio ar Gyflenwad Pŵer Gwresogi Sefydlu IGBT

Ymchwil a Dylunio ar Gyflenwad Pŵer Gwresogi Sefydlu IGBT Cyflwyniad Mae technoleg gwresogi sefydlu sydd â'r fantais nad oes gan ddulliau traddodiadol, megis effeithlonrwydd gwresogi uchel, cyflymdra uchel, y gellir ei reoli ac sy'n hawdd ei wireddu, yn dechnoleg wresogi ddatblygedig, ac felly mae ganddi ystod eang o gymwysiadau yn yr economi genedlaethol a bywyd cymdeithasol. … Darllen mwy

Peiriant berynnau gwresogi sefydlu PDF

Mae datblygiad posibiliadau peiriannau yn dibynnu ar gynhyrchu berynnau a all weithio ar gyflymder cylchdroi uchel. Mae math modern o dwyn sy'n cael ei ddefnyddio mewn diwydiant mecanyddol yn dwyn gwres sefydlu. Mae gan y dwyn hwn sawl mantais. Nid oes angen sylwedd iro ar berynnau gwresogi sefydlu. Nid oes unrhyw gyswllt mecanyddol ... Darllen mwy