Mowldio Chwistrellu Plastig gyda Gwresogi Sefydlu

Mowldio Chwistrellu Plastig gyda Pheiriant Gwresogi Sefydlu Mae mowldio chwistrelliad plastig â gwres sefydlu yn gofyn am gyn-gynhesu'r mowldiau i dymheredd uwch, er mwyn sicrhau llif neu halltu cywir y deunydd sydd wedi'i fowldio â chwistrelliad. Y dulliau gwresogi nodweddiadol a ddefnyddir yn y diwydiant yw gwresogi stêm neu wrthiannol, ond maent yn flêr, yn aneffeithlon ac yn annibynadwy. Gwresogi sefydlu yw… Darllen mwy

Dyluniad Coiliau Gwresogi Sefydlu a PDF Sylfaenol

Dyluniad Coiliau Gwresogi Sefydlu a PDF Sylfaenol Mewn un ystyr, mae dyluniad coil ar gyfer gwresogi ymsefydlu wedi'i adeiladu ar storfa fawr o ddata empirig y mae ei ddatblygiad yn deillio o sawl geometreg inductor syml fel y coil solenoid. Oherwydd hyn, mae dyluniad coil yn gyffredinol yn seiliedig ar brofiad. Mae'r gyfres hon o erthyglau yn adolygu'r trydanol sylfaenol… Darllen mwy

Ymchwil a Dylunio ar Gyflenwad Pŵer Gwresogi Sefydlu IGBT

Ymchwil a Dylunio ar Gyflenwad Pŵer Gwresogi Sefydlu IGBT Cyflwyniad Mae technoleg gwresogi sefydlu sydd â'r fantais nad oes gan ddulliau traddodiadol, megis effeithlonrwydd gwresogi uchel, cyflymdra uchel, y gellir ei reoli ac sy'n hawdd ei wireddu, yn dechnoleg wresogi ddatblygedig, ac felly mae ganddi ystod eang o gymwysiadau yn yr economi genedlaethol a bywyd cymdeithasol. … Darllen mwy

Peiriant berynnau gwresogi sefydlu PDF

Mae datblygiad posibiliadau peiriannau yn dibynnu ar gynhyrchu berynnau a all weithio ar gyflymder cylchdroi uchel. Mae math modern o dwyn sy'n cael ei ddefnyddio mewn diwydiant mecanyddol yn dwyn gwres sefydlu. Mae gan y dwyn hwn sawl mantais. Nid oes angen sylwedd iro ar berynnau gwresogi sefydlu. Nid oes unrhyw gyswllt mecanyddol ... Darllen mwy

Hanfodion Gwresogi Sefydlu PDF

Hanfodion gwresogi sefydlu egwyddorion corfforol Nodweddion gwresogi sefydlu • Tymheredd uchel yn y darn gwaith (yn y rhan fwyaf o achosion). • Dwysedd pŵer uchel am amser gwresogi byr (mewn llawer o gymwysiadau). • Amledd uchel (mewn llawer o gymwysiadau). • Mae ffynonellau thermol y tu mewn i'r darn gwaith. Hanfodion Gwresogi Sefydlu Sefydlu-Gwresogi-hanfodion.pdf

technoleg system gwresogi ymsefydlu PDF

Adolygiad Technoleg Gwresogi Sefydlu 1. Cyflwyniad Mae holl systemau cymhwysol IH (gwresogi ymsefydlu) yn cael eu datblygu gan ddefnyddio ymsefydlu electromagnetig a ddarganfuwyd gyntaf gan Michael Faraday ym 1831. Mae gwresogi ymsefydlu electromagnetig yn cyfeirio at y ffenom-enon y mae cerrynt trydan yn cael ei gynhyrchu mewn cylched gaeedig ganddo amrywiad y cerrynt mewn cylched arall a osodir wrth ymyl… Darllen mwy

Theori Gwresogi Sefydlu PDF

Nodwyd GWRESWCH SEFYDLU yn gyntaf pan ddarganfuwyd bod gwres yn cael ei gynhyrchu mewn troellwyr trawsnewidyddion a moduron, fel y soniwyd ym Mhennod “Trin Gwres Metel” yn y llyfr hwn. Yn unol â hynny, astudiwyd theori gwresogi ymsefydlu fel y gellid adeiladu moduron a thrawsnewidwyr er mwyn sicrhau'r effeithlonrwydd mwyaf posibl trwy leihau colledion gwresogi i'r eithaf. Mae'r datblygiad… Darllen mwy

PDF o Egwyddor Gwresogi Sefydlu ac Ymgeiswyr

Egwyddor a Cheisiadau Gwresogi Sefydlu Mae lawrlwytho PDF ar gyfer Ymchwil Mae ymsefydlu electromagnetig, yn syml ymsefydlu, yn dechneg wresogi ar gyfer deunyddiau dargludol trydanol (metelau). Mae gwresogi sefydlu yn aml yn cael ei gymhwyso mewn sawl proses thermol fel toddi a gwresogi metelau. Mae gan wresogi sefydlu'r nodwedd bwysig bod y gwres yn cael ei gynhyrchu yn y deunydd i… Darllen mwy