Cynefinoedd Coesau Sefydlu

Disgrifiad

Cynefinoedd Coesau Sefydlu
Ni waeth pa siâp, maint, neu arddull coil ymsefydlu mae angen i chi, gallwn ni eich helpu chi! Dyma ychydig o'r cannoedd o ddyluniadau coil rydyn ni wedi gweithio gyda nhw. Coiliau crempog, coiliau helical, coiliau crynodwr… tiwbiau sgwâr, crwn a hirsgwar… tro sengl, pum tro, deuddeg tro… o dan 0.10 ″ ID i dros 5 ′ ID… ar gyfer gwres mewnol neu allanol. Beth bynnag fo'ch gofynion, anfonwch eich lluniadau a'ch manylebau atom am ddyfynbris prydlon. Os ydych chi'n newydd i wresogi ymsefydlu, anfonwch eich rhannau atom am werthusiad am ddim. Dyma'r coil sefydlu sy'n cael ei ategu gan yr offer cywir sy'n aml yn pennu llwyddiant neu fethiant y system gyfan.

Cynefinoedd Coesau Sefydlu

Dylunio Coil Gwresogi Sefydlu

Wedi'i wneud o diwb copr neu blât dargludol iawn, mae'r dylunio coiliau gwresogi ymsefydlu yn cael ei ddylanwadu gan y cais, y dewis o amledd, dwysedd pŵer ac amser gwres. Pwrpas y coil sefydlu yw creu patrwm fflwcs magnetig i gynhyrchu llwybr cyfredol yn y darn gwaith i gynhesu ardal y cynulliad i gael ei bresyddu yn ddetholus.

dylunio coil gwresogi ymsefydlu

Daeth Coil ymsefydlu Rhaid ei osod yn gywir ar y cynulliad gan ganiatáu i'r gwres angenrheidiol gael ei gyflawni. Dylid lleihau'r bwlch aer neu'r gofod cytgord rhwng y darn gwaith a'r tu mewn i'r coil oherwydd rhesymau effeithlonrwydd. Mae bylchau dyluniad nodweddiadol o 0.125 modfedd (3.175 mm) i 0.250 modfedd (6.350 mm) yn rhesymol ar gyfer clymu gyda choil helical.

Efallai y bydd angen cliriadau ychwanegol ar adrannau siâp afreolaidd sydd angen pŵer ychwanegol i oresgyn yr effeithlonrwydd cytbwys gwael hyn. Mae'r achosion hyn yn cynnwys sefyllfaoedd lle mae angen coil crwn gyda bwlch aer mawr neu coil nad yw'n amgylchynu i gyrraedd yr ardal brên.

Mae'r ardal sydd i'w gwresogi yn pennu hyd y coil ymsefydlu. An coil ymsefydlu bydd hynny'n rhy fyr, bydd angen amser gwresogi hirach i ganiatáu i'r gwres, trwy ddargludiad, gwmpasu'r ardal. An coil gwresogi ymsefydlu bydd hynny'n rhy eang yn gwresogi mwy o fetel nag y bo angen, ac felly'n llai effeithlon. Mae gan Co Peiriant Gwresogi Sefydlu HLQ lawer o ddyluniadau arbennig o fewnfudwyr ar gyfer gwresogi lleol, a choiliau sy'n gwresogi'n effeithlon heb ymyl y darn gwaith.

Wedi'i wneuthur o dwb neu blaten copr anhygoel iawn, mae'r dyluniad coil ymsefydlu yn cael ei ddylanwadu gan y cais, y dewis o amlder, dwysedd pŵer ac amser gwres. Pwrpas y coil ymsefydlu yw creu patrwm fflwcs magnetig i greu llwybr cyfredol yn y darn gwaith i wresogi ardal y cynulliad yn ddetholus i gael ei brasio.

Rhaid i'r coil sefydlu gael ei osod yn gywir ar y cynulliad er mwyn gallu cyflawni'r gwres angenrheidiol. Dylid lleihau'r bwlch aer neu'r gofod cyplu rhwng y darn gwaith a thu mewn i'r coil am resymau effeithlonrwydd. Mae bylchau dylunio nodweddiadol o 0.125 modfedd (3.175 mm) i 0.250 modfedd (6.350 mm) yn rhesymol ar gyfer pres â coil helical.

Efallai y bydd angen cliriadau ychwanegol ar adrannau siâp afreolaidd sydd angen pŵer ychwanegol i oresgyn yr effeithlonrwydd cytbwys gwael hyn. Mae'r achosion hyn yn cynnwys sefyllfaoedd lle mae angen coil crwn gyda bwlch aer mawr neu coil nad yw'n amgylchynu i gyrraedd yr ardal brên.

Mae'r ardal i'w chynhesu yn pennu hyd y coil sefydlu. Bydd coil ymsefydlu sy'n rhy fyr yn gofyn am amser gwresogi hirach i ganiatáu i'r gwres, trwy ddargludiad, orchuddio'r ardal. Bydd coil ymsefydlu sy'n rhy eang yn cynhesu mwy o fetel na'r angen, ac felly'n llai effeithlon. HLQ gwresogi sefydlu Mae gan Co lawer o ddyluniadau arbennig o goiliau sefydlu ar gyfer gwresogi lleol, a choiliau sy'n cynhesu'n effeithlon heb amgylchynu'r darn gwaith.

Dylunio Coil Gwresogi Sefydlu a Dylunio Sylfaenol

dylunio coiliau gwresogi ymsefydlu

dylunio coiliau ymsefydlu dylunio

=