beth yw gosod crebachu ymsefydlu

categori: Tags: , , , , , , , , ,

Disgrifiad

Beth yw gosod crebachu ymsefydlu?

Sefydlu yn cwympo ffit yn weithrediad syml sy'n cynnwys crebachu neu ehangu un gydran ar un arall i achosi ymyrraeth a datblygiad pwysau, gan ddal y ddwy gydran gyda'i gilydd yn fecanyddol.

Mae gan bob dull o sicrhau rhannau mewn cynulliad fanteision unigryw. Yn achos gosod crebachu, gellir ymgynnull rhannau wedi'u gwneud o unrhyw fetel: dur i ddur, dur i gopr, alwminiwm i ddur, magnesiwm i ddur, ac ati. Fel arfer, mae'r tymereddau sy'n gysylltiedig â gwresogi ar gyfer ehangu yn sylweddol is er mwyn osgoi newidiadau mewn strwythur metelegol fel wrth dymheru neu doddi. Oherwydd y posibilrwydd o grynodiadau straen, dylid gwerthuso dylanwad gosod crebachu mewn gwasanaethau beirniadol.

Yn ymarferol, mae'r llawdriniaeth yn syml, sy'n gofyn am baratoi arwynebau cyn lleied â phosibl, rheolaeth leiaf, a dim glanhau ar ôl ymgynnull yn aml. Gan fod y grym sicrhau yn fecanyddol, nid yw ocsidiad neu llychwino arwynebol yn ymyrryd, gan osgoi unrhyw angen am ddefnyddio fflwcs. Gellir dadosod rhannau sydd wedi'u cydosod trwy osod crebachu trwy gynhesu'r gydran allanol yn ddetholus. Mae'r weithdrefn hon yn arbennig o addas ar gyfer gwresogi ymsefydlu gyda'i chyfradd gwresogi cyflym a'i chywirdeb, gan ganiatáu ailosod rhannau sydd wedi treulio neu gywiro aliniad.

Gwresogi cynefino yn aml yn cynnig manteision unigryw wrth ffitio crebachu. Gellir gwresogi'n lleol, gan ddarparu digon o ehangu yn lleol ar gyfer ffit crebachu heb gynhesu castio mawr cyfan neu gydran wedi'i beiriannu'n ofalus, gan leihau ystumiad. Mae'r gwres cyflym, dethol hwn hefyd yn hwyluso dadosod cydrannau â chrebachu, fel y nodwyd uchod. Yn ogystal, mae gwresogi ymsefydlu yn darparu proses ddi-fflam, gyflym, ailadroddadwy y gellir ei hymgorffori mewn cynhyrchu ar gyfer trin lleiaf ac awtomeiddio hawdd.

HLQ systemau gwresogi sefydlu yn cael eu defnyddio yn y diwydiant modurol i grebachu gerau a modrwyau ffit. Fe'u cyflogir hefyd i atgyweirio awyrennau, trenau a thryciau. Defnyddir ein systemau symudol ar gyfer tasgau gosod crebachu ar lwyfannau alltraeth ac fe'u defnyddir yn gynyddol i gael gwared ar y cnau a'r bolltau enfawr yn nhyrbinau gorsafoedd pŵer.

Yn nodweddiadol, bydd metelau yn ehangu mewn ymateb i wresogi a chontractio pan fydd yn oeri. Gelwir yr ymateb dimensiwn hwn i newid tymheredd yn ehangu thermol. Gosod crebachu sefydlu yw pan ddefnyddiwn yr effaith hon i naill ai ffitio neu dynnu rhannau. Mae cydran fetel yn cael ei chynhesu i rhwng 150 ° C a 300 ° C sy'n achosi iddi ehangu a chaniatáu ar gyfer mewnosod neu dynnu cydran arall. Er enghraifft, wrth osod dwy ran o bibell gyda'i gilydd, caiff un rhan ei chynhesu nes bod ei diamedr wedi'i hehangu'n ddigonol i gael ei gosod dros y rhan arall. Pan fydd y rhannau cyffiniol yn dychwelyd i'r tymheredd amgylchynol, daw'r cymal dan straen ac yn gryf - 'crebachu wedi'i ffitio'. Yn yr un modd, gellir defnyddio ehangu thermol i lacio'r cymal cyn ei ddadosod.

Beth yw'r manteision?

Mae gallu rheoli prosesau, cysondeb, cywirdeb a chyflymder yn fuddion allweddol o ffitio crebachu ymsefydlu. Mae cyflenwi gwres sefydlu yn gywir iawn. Oherwydd bod y gwres yn cael ei gynhyrchu o fewn y gydran, dim ond y rhan rydych chi am ei chynhesu rydych chi'n ei chynhesu, nid yr awyrgylch o'i chwmpas. Yn ogystal â lleihau'r risg o ofari, mae hyn yn effeithlon o ran ynni. Yn ogystal, gan fod ymsefydlu yn cynhyrchu gwres cyson unffurf iawn, mae hyn yn aml yn caniatáu defnyddio llai o wres. Mae rheolaeth tymheredd yn gywir gyda rheolaeth fanwl ar amseroedd rampio i fyny a thymheredd dal. Yn wahanol i ddulliau gwresogi traddodiadol, nid yw'r cyfnod sefydlu yn cynnwys fflam noeth. Mae hyn yn caniatáu defnyddio gosod crebachu ymsefydlu mewn amrywiaeth eang o gymwysiadau mewn amgylcheddau cyfnewidiol, yn enwedig mewn cymwysiadau petrocemegol.

Ble mae'n cael ei ddefnyddio?

Gall amrywiaeth eang o ddiwydiannau a chymwysiadau elwa o osod crebachu ymsefydlu. Defnyddir ein systemau gwresogi ymsefydlu yn y diwydiant modurol i grebachu gerau, dwyn a modrwyau ffit. Fe'u cyflogir yn y diwydiant mecanyddol yn ogystal ag wrth gynnal a chadw awyrennau a threnau. Defnyddir ein systemau symudol ar gyfer tasgau gosod crebachu ar longau a llwyfannau alltraeth ac fe'u defnyddir yn gynyddol i ffitio a chael gwared ar y cnau a'r bolltau enfawr yn nhyrbinau gorsafoedd pŵer yn ogystal â'r berynnau a'r siafftiau mewn generaduron pŵer gwynt.

Defnyddir y dechneg gosod crebachu ymsefydlu yn gyffredin ar gyfer y prosesau canlynol:

• Gosod olwynion gêr (piniynau ar siafftiau, ac ati)

• Gorchuddion ar gyfer cywasgwyr oergell

• Tapwyr Morse ar gyfer offer peiriant

• Cylchdroi rhannau ar gyfer tyrbinau.

Mae Fives yn cwrdd â manylebau pob math o segmentau datblygedig yn dechnolegol o'r diwydiant awyrofod gyda phrosesau sy'n gwarantu ymsefydlu yn cwympo'n addas manwl gywirdeb a pheidiwch â halogi arwynebau mewnol, yn enwedig wrth gydosod rhannau bregus.

ymsefydlu yn cwympo'n addas