Cynefino â Llaw Presyddu Pibellau Gwresogi Gwresogi Gwresogi Gwresogi

Anwythiad Llaw Cyflym Brazing Pibellau HVAC System o Gyfnewidwyr Gwres

Presyddu ymsefydlu yw'r broses o uno dau neu fwy o fetelau gan ddefnyddio gwresogi sefydlu. Mae gwresogi sefydlu yn defnyddio'r maes electromagnetig i ddarparu gwres heb gysylltiad na fflam. Mae presyddu sefydlu yn fwy lleol, yn ailadroddadwy, ac yn haws i'w awtomeiddio o'i gymharu â phresyddu tortsh traddodiadol.

Mae egwyddor bresyddu anwytho yn debyg i egwyddor y trawsnewidydd, lle mae'r inductor yw'r dirwyniad cynradd a'r rhan sydd i'w gwresogi yn gweithredu fel dirwyniad eilaidd tro sengl.

Gall defnyddio bresyddu anwytho yn hytrach na fflachlamp confensiynol wella ansawdd y cymalau a byrhau'r amser sydd ei angen ar gyfer pob bres; fodd bynnag, mae rhwyddineb creu proses atgenhedlu yn golygu bod bresyddu anwytho yn ddelfrydol ar gyfer prosesau cynhyrchu cyfresol, cyfaint uchel megis presyddu anwytho cyfnewidwyr gwres. Gall bresyddu'r tiwbiau copr wedi'u plygu ar gyfnewidwyr gwres fod yn ddiflas ac yn cymryd llawer o amser oherwydd mae ansawdd y cymalau yn hollbwysig ac mae cymaint o gymalau. Gallai pŵer sefydlu fod yn ateb gorau i chi i gynnal ansawdd heb aberthu cyflymder cynhyrchu. Mae generaduron pwerus a reolir yn fanwl gywir o HLQ yn darparu gwres yn union lle mae ei angen arnoch heb achosi ystumiad, gan sicrhau bod eich proses gynhyrchu yn gywir ac yn gyflym. P'un a yw'ch cyfnewidwyr gwres yn fawr, yn ganolig neu'n fach, yn y planhigyn neu yn y maes, mae HLQ yn gwneud generadur bresyddu ymsefydlu i ddiwallu'ch anghenion penodol. Gellir presyddu â llaw neu gyda chymorth awtomeiddio.