Cynefinoedd Coesau Sefydlu

Disgrifiad

Sefydlu Mae coiliau clymu yn dylunio ar gyfer gwresogydd ymsefydlu trydanol, system, peiriant gosod a sodro ymsefydlu trydanol, ffwrneisi brechu cynefino, ac ati.

Ni waeth pa siâp, maint, neu arddull coil ymsefydlu mae angen, fe allwn ni eich helpu chi! Dyma ychydig o'r cannoedd o gynlluniau coil rydym wedi gweithio gyda nhw. Coiliau cregyn cregyn, coiliau helical, coiliau concentradur ... tiwbiau sgwâr, cylch a hirsgwar ... Turn-dro, pum tro, deuddeg tro ... o dan 0.10 "ID i dros 5 'ID ... ar gyfer gwresogi mewnol neu allanol. Beth bynnag fo'ch gofynion, anfonwch eich lluniadau a'ch manylebau atom at ddyfynbris prydlon. Os ydych chi'n newydd i gynhesu gwresogi, anfonwch eich rhannau atom i gael gwerthusiad am ddim.
Y coil ymsefydlu sy'n cyd-fynd â'r offer cywir sy'n aml yn pennu llwyddiant neu fethiant y system gyfan.

coiliau cynefino-gwresogi

Dylunio Coil Gwresogi Sefydlu

Wedi'i wneuthur o dwb neu blaten copr anhygoel iawn, mae'r dyluniad coil ymsefydlu yn cael ei ddylanwadu gan y cais, y dewis o amlder, dwysedd pŵer ac amser gwres. Pwrpas y coil ymsefydlu yw creu patrwm fflwcs magnetig i greu llwybr cyfredol yn y darn gwaith i wresogi ardal y cynulliad yn ddetholus i gael ei brasio.

 

Daeth  Coil ymsefydlu Rhaid ei osod yn gywir ar y cynulliad gan ganiatáu i'r gwres angenrheidiol gael ei gyflawni. Dylid lleihau'r bwlch aer neu'r gofod cytgord rhwng y darn gwaith a'r tu mewn i'r coil oherwydd rhesymau effeithlonrwydd. Mae bylchau dyluniad nodweddiadol o 0.125 modfedd (3.175 mm) i 0.250 modfedd (6.350 mm) yn rhesymol ar gyfer clymu gyda choil helical.

Efallai y bydd angen cliriadau ychwanegol ar adrannau siâp afreolaidd sydd angen pŵer ychwanegol i oresgyn yr effeithlonrwydd cytbwys gwael hyn. Mae'r achosion hyn yn cynnwys sefyllfaoedd lle mae angen coil crwn gyda bwlch aer mawr neu coil nad yw'n amgylchynu i gyrraedd yr ardal brên.

Mae'r ardal sydd i'w gwresogi yn pennu hyd y coil ymsefydlu. An coil ymsefydlu bydd hynny'n rhy fyr, bydd angen amser gwresogi hirach i ganiatáu i'r gwres, trwy ddargludiad, gwmpasu'r ardal. An coil gwresogi ymsefydlu bydd hynny'n rhy eang yn gwresogi mwy o fetel nag y bo angen, ac felly'n llai effeithlon. Mae gan Co Peiriant Gwresogi Sefydlu HLQ lawer o ddyluniadau arbennig o fewnfudwyr ar gyfer gwresogi lleol, a choiliau sy'n gwresogi'n effeithlon heb ymyl y darn gwaith.

sefydlu_heating_coils_design

Dylunio Coil Gwresogi Sefydlu a Dylunio Sylfaenol

 

coil gwresogi ymsefydlu