Metel ar y Cyd â Brazing a Weldio

Cyd-fetel â Brazing a Weldio Mae sawl dull ar gael ar gyfer ymuno â metelau, gan gynnwys weldio, bresyddu a sodro. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng weldio a bresyddu? Beth yw'r gwahaniaeth rhwng bresyddu a sodro? Gadewch i ni archwilio'r gwahaniaethau ynghyd â manteision cymharol yn ogystal â chymwysiadau cyffredin. Bydd y drafodaeth hon yn dyfnhau eich dealltwriaeth o fetel… Darllen mwy

Beth yw weldio anwytho?

Beth yw weldio anwytho?
Gyda weldio ymsefydlu mae'r gwres yn cael ei gymell yn electromagnetig yn y darn gwaith. Y cyflymder a'r cywirdeb
o weldio ymsefydlu yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer weldio ymylon tiwbiau a phibellau. Yn y broses hon, mae pibellau'n pasio coil sefydlu ar gyflymder uchel. Wrth iddynt wneud hynny, mae eu hymylon yn cael eu cynhesu yna eu gwasgu at ei gilydd i ffurfio sêm weldio hydredol. Mae weldio sefydlu yn arbennig o addas ar gyfer cynhyrchu cyfaint uchel. Gellir gosod pennau cyswllt ar weldwyr sefydlu hefyd, gan eu troi i mewn
systemau weldio dau bwrpas.
Beth yw'r manteision?
Mae weldio hydredol ymsefydlu awtomataidd yn broses ddibynadwy, trwybwn uchel. Mae defnydd pŵer isel ac effeithlonrwydd uchel systemau weldio Sefydlu DAWEI yn lleihau costau. Mae eu gallu i reoli ac ailadroddadwyedd yn lleihau sgrap. Mae ein systemau hefyd yn hyblyg - mae paru llwyth yn awtomatig yn sicrhau pŵer allbwn llawn ar draws ystod eang o feintiau tiwb. Ac mae eu holion traed bach yn eu gwneud yn hawdd eu hintegreiddio neu eu hôl-ffitio i linellau cynhyrchu.
Ble mae'n cael ei ddefnyddio?
Defnyddir weldio ymsefydlu yn y diwydiant tiwbiau a phibellau ar gyfer weldio hydredol dur gwrthstaen (magnetig ac anfagnetig), alwminiwm, duroedd aloi isel carbon-isel ac aloi isel (HSLA) a llawer o ddargludyddion dargludol eraill.
deunyddiau.
tiwbiau weldio anwytho