GWRESOGI SEFYDLU AR GYFER TORRI WYNEB

Mae cineteg gwresogi ymsefydlu ar gyfer diffodd dur ar yr wyneb yn dibynnu ar ffactorau: 1) sy'n achosi newidiadau ym mharamedrau trydan a magnetig dur o ganlyniad i'r cynnydd mewn tymheredd (mae'r newidiadau hyn yn arwain at newidiadau yn y gwres sy'n cael ei amsugno ar ddwysedd penodol o'r maes trydan mewn anwythiad penodol ... Darllen mwy

gwresogi sefydlu ar gyfer diffodd wyneb ar ddur

Cinetig gwresogi ymsefydlu ar gyfer diffodd wyneb ar ddur Mae cineteg gwresogi ymsefydlu ar gyfer diffodd wyneb ar ddur yn dibynnu ar ffactorau: 1) sy'n cymell newidiadau ym mharamedrau trydan a magnetig duroedd o ganlyniad i'r tymheredd uwch (mae'r newidiadau hyn yn arwain at newidiadau yn y gwres sydd wedi'i amsugno mewn… Darllen mwy

proses caledu sefydlu

Proses Hardenio Sefydlu Amledd Uchel Defnyddir caledu anwythiad yn arbennig ar gyfer caledu / diffodd arwynebau dwyn a siafftiau yn ogystal â rhannau siâp cymhleth lle mai dim ond ardal benodol y mae angen ei chynhesu. Trwy ddewis amlder gweithredu'r system wresogi sefydlu, diffinnir dyfnder y treiddiad sy'n deillio o hynny. Yn ogystal, mae'n… Darllen mwy