technoleg system gwresogi ymsefydlu PDF

Adolygiad Technoleg Gwresogi Sefydlu 1. Cyflwyniad Mae holl systemau cymhwysol IH (gwresogi ymsefydlu) yn cael eu datblygu gan ddefnyddio ymsefydlu electromagnetig a ddarganfuwyd gyntaf gan Michael Faraday ym 1831. Mae gwresogi ymsefydlu electromagnetig yn cyfeirio at y ffenom-enon y mae cerrynt trydan yn cael ei gynhyrchu mewn cylched gaeedig ganddo amrywiad y cerrynt mewn cylched arall a osodir wrth ymyl… Darllen mwy

Theori Gwresogi Sefydlu PDF

Nodwyd GWRESWCH SEFYDLU yn gyntaf pan ddarganfuwyd bod gwres yn cael ei gynhyrchu mewn troellwyr trawsnewidyddion a moduron, fel y soniwyd ym Mhennod “Trin Gwres Metel” yn y llyfr hwn. Yn unol â hynny, astudiwyd theori gwresogi ymsefydlu fel y gellid adeiladu moduron a thrawsnewidwyr er mwyn sicrhau'r effeithlonrwydd mwyaf posibl trwy leihau colledion gwresogi i'r eithaf. Mae'r datblygiad… Darllen mwy