beth yw meithrin ymsefydlu?

beth yw meithrin ymsefydlu?

Sefydlu meithrin yn defnyddio ymsefydlu i gynhesu rhannau metel cyn iddynt gael eu siapio, neu eu 'dadffurfio' gan weisg neu forthwylion.

Beth yw'r manteision?

Sefydlu meithrin Mae nifer o fanteision allweddol drosodd ffwrnais yn meithrin. Mae cyflymder a rheolaethadwyedd y cyfnod sefydlu yn sicrhau y gellir trosglwyddo'n uchel. Mae sefydlu hefyd yn lleihau ocsidiad ac yn helpu i gynnal uniondeb metelegol. Ac ers i'r cyfnod sefydlu gyflwyno gwres penodol, lleol, mae'n arbed ynni. Mae cysondeb ac ailadroddadwyedd y cyfnod sefydlu yn ei gwneud hi'n ddelfrydol ar gyfer integreiddio i linellau cynhyrchu awtomataidd.

Ble mae'n cael ei ddefnyddio?

Sefydlu meithrin yn cael ei ddefnyddio'n helaeth yn y diwydiannau metel a ffowndri i wresogi biledau, bariau a bariau pen. Metelau a gyffredinir yn gyffredin â nhw Systemau Gwresogi Sefydlu DaWei cynnwys alwminiwm, pres, copr, dur a dur di-staen.

Pa offer sydd ar gael?

Tri theulu o Offer gwresogi Induction DaWei Gellir ei ddefnyddio ar gyfer creu ceisiadau: cyfres DW-MF, cyfres KGPS. Fodd bynnag, mae sefydlu ffwrnais ymgorffori DW-MF yn cynnwys amrywiol fodelau sydd wedi'u dylunio'n arbennig ar gyfer creu biliau, bariau, handlebars, barnau pen, bolltau a chydrannau wedi'u ffurfio'n arbennig.