Cymhwyso Gwresogi Sefydlu Mewn Bwyd

Cymhwyso Gwresogi Sefydlu Mewn Prosesu Bwyd Mae gwresogi sefydlu yn dechnoleg gwresogi electromagnetig sydd â nifer o fanteision megis diogelwch uchel, graddadwyedd, ac effeithlonrwydd ynni uchel. Fe'i cymhwyswyd ers amser maith mewn prosesu metel, cymwysiadau meddygol a choginio. Fodd bynnag, mae cymhwyso'r dechnoleg hon mewn diwydiant prosesu bwyd yn dal i fod yn… Darllen mwy

llawlyfr gwresogi cynefino eddy current

Llawlyfr PDF o wresogi anwytho cerrynt trolif Mae gwresogi anwytho a cherrynt trolif yn gweithio gyda choiliau, generaduron, cerrynt ac-foltedd, amlder, cryfder maes a chyfraith sefydlu. Yn groes i gynhesu'r rhannau prawf, nid yw'r prawf cerrynt trolif eisiau gwresogi'r rhannau o gwbl ond mae am eu harchwilio am eu metelegol ... Darllen mwy

Gwresogi Sefydlu PDF

Gwresogi Sefydlu • Yn gweithio fel newidydd (Newidydd cam i lawr - foltedd llif a cherrynt uchel) - egwyddor sefydlu electromagnetig Manteision Gwresogi Sefydlu • Nid oes angen cyswllt rhwng y darn gwaith a'r coil sefydlu fel y ffynhonnell wres • Mae'r gwres wedi'i gyfyngu i ardaloedd lleol neu parthau wyneb yn union wrth ymyl y coil. •… Darllen mwy

Adolygiad Topoleg System Gwresogi Sefydlu

Adolygiad Topoleg System Gwresogi Sefydlu Mae'r holl systhems gwresogi ymsefydlu yn cael eu datblygu gan ddefnyddio ymsefydlu electromagnetig a ddarganfuwyd gyntaf gan Michael Faraday ym 1831. Mae ymsefydlu electromagnetig yn cyfeirio at y ffenomen y mae cerrynt trydan yn cael ei gynhyrchu mewn cylched gaeedig trwy amrywiad cerrynt mewn cylched arall a osodir nesaf iddo. Mae egwyddor sylfaenol… Darllen mwy

Gwresogi sefydlu biledau alwminiwm

Gwresogi sefydlu biledau alwminiwm gan ddefnyddio coiliau uwch-ddargludol Gwresogi anwythiad biledau alwminiwm a chopr Defnyddir gwresogi anwythiad yn helaeth ar gyfer gwresogi metelau oherwydd ei fod yn ddull glân, cyflym ac yn y rhan fwyaf o achosion yn ynni-effeithlon iawn. Mae cerrynt eiledol yn cael ei basio trwy weindiadau copr coil i gynhyrchu magnetig sy'n amrywio amser… Darllen mwy

Gwresogi sefydlu ingotau nonmagnetig silindrog

Gwresogi anwythiad ingotau nonmagnetig silindrog Mae gwresogi anwythiad biledau nonmagnetig silindrog yn ôl eu cylchdro mewn maes magnetig statig wedi'i fodelu. Cynhyrchir y maes magnetig gan system o magnetau parhaol wedi'u trefnu'n briodol. Datrysir y model rhifiadol gan ein dull elfen gyfyngedig gyfyngedig addasol llawn ein hunain mewn ffurfiad monolithig, hy, y ddau yn magnetig… Darllen mwy

gwresogi sefydlu ar gyfer diffodd wyneb ar ddur

Cinetig gwresogi ymsefydlu ar gyfer diffodd wyneb ar ddur Mae cineteg gwresogi ymsefydlu ar gyfer diffodd wyneb ar ddur yn dibynnu ar ffactorau: 1) sy'n cymell newidiadau ym mharamedrau trydan a magnetig duroedd o ganlyniad i'r tymheredd uwch (mae'r newidiadau hyn yn arwain at newidiadau yn y gwres sydd wedi'i amsugno mewn… Darllen mwy

llongau tanc adweithydd gwresogi ymsefydlu

Adweithyddion Gwresogi Sefydlu Llongau Tanc Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad mewn gwresogi ymsefydlu ac rydym wedi datblygu, dylunio, cynhyrchu, gosod a chomisiynu systemau Gwresogi Llongau a Phibellau i lawer o wledydd ledled y byd. Oherwydd bod y system wresogi yn naturiol syml a dibynadwy iawn, dylid ystyried yr opsiwn o gynhesu trwy anwythiad fel y… Darllen mwy

Dyluniad Coiliau Gwresogi Sefydlu a PDF Sylfaenol

Dyluniad Coiliau Gwresogi Sefydlu a PDF Sylfaenol Mewn un ystyr, mae dyluniad coil ar gyfer gwresogi ymsefydlu wedi'i adeiladu ar storfa fawr o ddata empirig y mae ei ddatblygiad yn deillio o sawl geometreg inductor syml fel y coil solenoid. Oherwydd hyn, mae dyluniad coil yn gyffredinol yn seiliedig ar brofiad. Mae'r gyfres hon o erthyglau yn adolygu'r trydanol sylfaenol… Darllen mwy

Theori Gwresogi Sefydlu PDF

Nodwyd GWRESWCH SEFYDLU yn gyntaf pan ddarganfuwyd bod gwres yn cael ei gynhyrchu mewn troellwyr trawsnewidyddion a moduron, fel y soniwyd ym Mhennod “Trin Gwres Metel” yn y llyfr hwn. Yn unol â hynny, astudiwyd theori gwresogi ymsefydlu fel y gellid adeiladu moduron a thrawsnewidwyr er mwyn sicrhau'r effeithlonrwydd mwyaf posibl trwy leihau colledion gwresogi i'r eithaf. Mae'r datblygiad… Darllen mwy