llongau tanc adweithydd gwresogi ymsefydlu

Adweithyddion Gwresogi Sefydlu Llongau Tanc Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad mewn gwresogi ymsefydlu ac rydym wedi datblygu, dylunio, cynhyrchu, gosod a chomisiynu systemau Gwresogi Llongau a Phibellau i lawer o wledydd ledled y byd. Oherwydd bod y system wresogi yn naturiol syml a dibynadwy iawn, dylid ystyried yr opsiwn o gynhesu trwy anwythiad fel y… Darllen mwy

Dyluniad Coiliau Gwresogi Sefydlu a PDF Sylfaenol

Dyluniad Coiliau Gwresogi Sefydlu a PDF Sylfaenol Mewn un ystyr, mae dyluniad coil ar gyfer gwresogi ymsefydlu wedi'i adeiladu ar storfa fawr o ddata empirig y mae ei ddatblygiad yn deillio o sawl geometreg inductor syml fel y coil solenoid. Oherwydd hyn, mae dyluniad coil yn gyffredinol yn seiliedig ar brofiad. Mae'r gyfres hon o erthyglau yn adolygu'r trydanol sylfaenol… Darllen mwy

Theori Gwresogi Sefydlu PDF

Nodwyd GWRESWCH SEFYDLU yn gyntaf pan ddarganfuwyd bod gwres yn cael ei gynhyrchu mewn troellwyr trawsnewidyddion a moduron, fel y soniwyd ym Mhennod “Trin Gwres Metel” yn y llyfr hwn. Yn unol â hynny, astudiwyd theori gwresogi ymsefydlu fel y gellid adeiladu moduron a thrawsnewidwyr er mwyn sicrhau'r effeithlonrwydd mwyaf posibl trwy leihau colledion gwresogi i'r eithaf. Mae'r datblygiad… Darllen mwy

Pibell T Copr Brazing Sefydlu Gyda Pheiriant Gwresogi Sefydlu

Pibell Copr T Brazing Sefydlu Gyda Pheiriant Gwresogi Sefydlu Amcan Gwerthuso disodli presio pibellau copr fflam â bresyddu sefydlu. Offer DW-HF-25kw peiriant gwresogi ymsefydlu amledd uchel Deunyddiau • Prif diwb copr - 1.13 ”(28.7 0mm) OD 1.01” (25.65 mm) ID • Copr tiwb Riser - 0.84 ”(21.33 0mm) OD, 0.76” (19.30 0mm) ID… Darllen mwy

Cynhesu Curing Gwresogi Cynhwysiad Organig

Cynhesu Curing Gwresogi Cynhwysiad Organig

Gwresogi Sefydlu yn cael ei ddefnyddio i wella cotio organig fel paent ar is-orsafoedd metelaidd trwy gynhyrchu gwres yn y tynnu. Pan fydd y cyrhaeddiad hwn yn digwydd o fewn cyn lleied â phosibl y tueddiad i ffurfio diffygion cotio. Mae cais nodweddiadol yn sychu paent ar ddalen dalen.
Gwresogi cynefino o rannau metel i gludiog curo anwytho defnyddir tymheredd mewn nifer o brosesau modurol, megis y defnydd o gludyddion thermosetting i gynhyrchu platiau cydiwr, esgidiau brêc a chydrannau bumper auto. Fel rheol, mae siafftiau'n cael eu bondio i rotors cawell y wiwer wrth gynhyrchu moduron bach. Mewn peiriannau copïo, mae cydrannau plastig yn cael eu bondio'n gludiog i gylchdro alwminiwm; defnyddir glud thermoplastig i ddal rholeri ewyn ar siafftiau metel. Unwaith y bydd y rholwyr yn gwisgo allan, caiff y siafft ei gynhesu a disodli'r ewyn.
Modern gwresogi sefydlu yn gallu datrys nifer o'r problemau hyn. Mae gwresogi gydag ymsefydlu yn darparu gwres dibynadwy, ailadroddadwy, di-gyswllt ac ynni-effeithlon mewn ychydig iawn o amser, fel bod modd cwblhau'r broses gywiro gydag ychydig iawn o egni ac amser. Gellir cyflawni cylchoedd ramio tymheredd gwell gyda rheolaeth gyfrifiadurol ar gyflenwad pŵer y wladwriaeth gadarn. Er mwyn dileu camau ychwanegol ar gyfer llwytho a dadlwytho ffyrnau, gellir ymgorffori gorsafoedd gwres ymsefydlu i linell gynhyrchu. Yn olaf, gellir cynnal gwresogi mewn amgylcheddau glân iawn, cyflyrau gwactod neu atmosfferfeydd arbennig, gan ganiatįu atebion cywiro unigryw.

Er y caiff gwresogi anwytho ei ddefnyddio fel arfer gyda metelau neu ddeunyddiau dargludol eraill, gall plastigau a deunyddiau eraill nad ydynt yn ddargludol gael eu cynhesu'n effeithiol iawn trwy ddefnyddio susceptor metel dargludol i drosglwyddo'r gwres. Cyflenwadau pŵer RF nodweddiadol ar gyfer curo anwytho mae'r cymwysiadau'n amrywio o 4 i 60kW, yn dibynnu ar y rhannau a'r gofynion ymgeisio.

sut mae gwresogi sefydlu yn gweithio?

Defnyddir ffynhonnell o drydan amlder uchel i yrru cerrynt mawr arall trwy gyfrwng ymsefydlu. Mae hyn coil gwresogi ymsefydlu Fe'i gelwir yn coil gwaith. Gweler y llun gyferbyn.
Trefn y presennol trwy hyn coil gwresogi ymsefydlu yn creu maes magnetig dwys a newid yn gyflym yn y gofod o fewn y coil gwaith. Rhoddir y gweithle i'w gynhesu o fewn y maes magnetig dwys hwn yn ail.
Yn dibynnu ar natur y deunydd workpiece, mae nifer o bethau'n digwydd…
Mae'r maes magnetig arall yn achosi llif cyfredol yn y gweithle gynhaliol. Gellir ystyried trefniant y coil gwaith a'r gweithle fel trawsnewidydd trydanol. Mae'r coil gwaith fel y cynradd lle mae ynni trydanol yn cael ei bwydo, ac mae'r gwaith yn debyg i un troad uwchradd sy'n cael ei gylchdroi yn fyr. Mae hyn yn achosi lliffeydd aruthrol i lifo trwy'r gweithle. Gelwir y rhain yn gyfredol eddy.
Yn ychwanegol at hyn, mae'r amledd uchel a ddefnyddir yn Gwresogi Sefydlu mae ceisiadau'n arwain at ffenomen o'r enw effaith y croen. Mae'r effaith croen hon yn gorfodi'r gyfres yn ail i lifo mewn haen denau tuag at wyneb y gweithle. Mae effaith y croen yn cynyddu'r ymwrthedd effeithiol o'r metel i dreigl y cerrynt mawr. Felly, mae'n cynyddu'n sylweddol effaith wresogi sefydlu'r gwresogydd cynefino a achosir gan y presennol a ysgogwyd yn y gweithle.

[pdf-embedder url = ”https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2018/08/induction_heating_principle-1.pdf” title = ”sefydlu_heating_principle”]

Gwresogi Torri Gosod Camshaft Gosod

Mae Gwresogi Sefydlu yn Torri Gosod Camsaf Ffitio â Gwresogydd Sefydlu IGBT

Amcan: Gwresogi gêr camsiafft gyda maint turio o 1.630 ″ i grebachu ffit dros siafft ddur sydd â diamedr o 1.632 ″. Mae angen tymheredd o 5000F er mwyn i'r gêr ehangu 0.002 ″ er mwyn llithro dros y siafft. Ar hyn o bryd mae'r cynhyrchiad yn cael ei wneud ar gyfradd o 15-20 gerau fesul shifft 24 awr trwy gynhesu'r gêr
ar blât poeth. Mae'r cylch gwresogi plât poeth yn para am tua munud 45.
Hoffai'r cwsmer archwilio'r opsiynau sydd ar gael o ran amseroedd gwresogi a maint y peiriant.
Deunydd: Gêr Camshaft Dur yn mesur 7 ″ mewn diamedr, 1 ″ o drwch, gyda maint turio o 1.630 ″.
Tymheredd: 5000F
Cais: Defnyddiwyd coil helical troi tri (3) unigryw ynghyd â chyflenwadau pŵer sefydlu cyflwr solid DAWEI i gyflawni'r canlyniadau canlynol:
- Cyrhaeddwyd 5000F mewn tri (3) munud wrth ddefnyddio cyflenwad pŵer ymsefydlu solid solid DW-HF 5, 5 kW.
- Cyrhaeddwyd 5000F mewn pump (5), wyth (8), a deg (10) munud gan ddefnyddio cyflenwad pŵer sefydlu cyflwr solid DW-HF-3, 5 kW.
- Gwelwyd hyd yn oed gwresogi o ganlyniad i'r coil ymsefydlu helical tri (3) unigryw.
Offer: Mae DW-HF-35 a DW-HF-55 kW yn cynhyrchu cyflenwadau pŵer sefydlu cyflwr solid yn y drefn honno, gan gynnwys gorsafoedd gwres o bell a coil helical tri thro unigryw wedi'i wneud o diwb copr 3/16 and ac sydd â diamedr y tu mewn i 4.4 ″.
Amlder: 62 kHz

Torri Gosod Camshaft Gosod

Beth yw Gwresogi Sefydlu?

Beth yw Gwresogi Sefydlu?

Gwresogi cynefino yw'r broses o wresogi gwrthrych sy'n cynnal trydan (metel fel arfer) erbyn ymsefydlu electromagnetig, lle mae cerrig eddy (a elwir hefyd yn gyfredol Foucault) yn cael eu cynhyrchu o fewn y metel a'r gwrthiant yn arwain at wresogi Joule o'r metel. Mae gwresogi yn fath o wresogi heb gysylltiad, wrth ail-lifo'r llifau presennol yn y coil a gynigir, mae cae electromagnetig amrywiol yn cael ei osod i fyny o gwmpas y coil, sy'n cylchredeg cyfredol (presennol, eddy presennol, eddy) yn cael ei gynhyrchu yn y gweithle (deunydd dargludol), cynhyrchir gwres fel y llifau cyfredol eddy yn erbyn resitivity y deunydd.Egwyddorion sylfaenol gwresogi sefydlu wedi'u deall a'u defnyddio i weithgynhyrchu ers y 1920s. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, datblygodd y dechnoleg yn gyflym i gwrdd â gofynion brysur yn ystod y rhyfel ar gyfer proses gyflym a dibynadwy i galedu rhannau peiriannau metel. Yn fwy diweddar, mae'r ffocws ar dechnegau gweithgynhyrchu bras a phwyslais ar reoli ansawdd gwell wedi arwain at ailddarganfod technoleg sefydlu, ynghyd â datblygu cyflenwadau pŵer ymsefydlu pob cyflwr cadarn.

induction_heating_principle
induction_heating_principle

Sut mae Gwresogi Sefydlu yn Gweithio?

An gwresogydd cynefino (ar gyfer unrhyw broses) yn cynnwys a coil ymsefydlu (neu electromagnet), lle mae pasiad amlder uchel amlder (AC) yn cael ei basio. Gall gwres hefyd gael ei gynhyrchu gan golledion hysteresis magnetig mewn deunyddiau sydd â threiddiant cymharol sylweddol. Mae amlder AC a ddefnyddir yn dibynnu ar faint y gwrthrych, y math o ddeunydd, y cyplu (rhwng y coil gwaith a'r gwrthrych i'w gynhesu) a'r dyfnder treiddio. High Amlder Mae gwresogi sefydlu yn broses a ddefnyddir i bondio, caledi neu feddalu metelau neu deunyddiau achlysurol eraill. Ar gyfer llawer o brosesau gweithgynhyrchu modern, mae gwresogi ymsefydlu yn cynnig cyfuniad deniadol o gyflymder, cysondeb a rheolaeth.

Beth yw Ceisiadau Gwresogi Sefydlu

Gwresogi cynefino yn ffurf wres gyflym, glân, heb lygredd y gellir ei ddefnyddio i wresogi metelau neu newid eiddo'r deunydd dargludol. Nid yw'r coil ei hun yn boeth ac mae'r effaith wresogi dan reolaeth. Mae technoleg transistor y wladwriaeth gadarn wedi gwneud gwresogi cynefino'n llawer haws, gwresogi cost-effeithiol ar gyfer ceisiadau, gan gynnwys dadio sodro a sodio, trin gwres sefydlu, toddi ymsefydlu, meithrin ymsefydlu ac ati.