gwresogi sefydlu ar gyfer diffodd wyneb ar ddur

Cinetig gwresogi ymsefydlu ar gyfer diffodd wyneb ar ddur Mae cineteg gwresogi ymsefydlu ar gyfer diffodd wyneb ar ddur yn dibynnu ar ffactorau: 1) sy'n cymell newidiadau ym mharamedrau trydan a magnetig duroedd o ganlyniad i'r tymheredd uwch (mae'r newidiadau hyn yn arwain at newidiadau yn y gwres sydd wedi'i amsugno mewn… Darllen mwy