Gwresogi Torri Gosod Camshaft Gosod

Mae Gwresogi Sefydlu yn Torri Gosod Camsaf Ffitio â Gwresogydd Sefydlu IGBT

Amcan: Gwresogi gêr camsiafft gyda maint turio o 1.630 ″ i grebachu ffit dros siafft ddur sydd â diamedr o 1.632 ″. Mae angen tymheredd o 5000F er mwyn i'r gêr ehangu 0.002 ″ er mwyn llithro dros y siafft. Ar hyn o bryd mae'r cynhyrchiad yn cael ei wneud ar gyfradd o 15-20 gerau fesul shifft 24 awr trwy gynhesu'r gêr
ar blât poeth. Mae'r cylch gwresogi plât poeth yn para am tua munud 45.
Hoffai'r cwsmer archwilio'r opsiynau sydd ar gael o ran amseroedd gwresogi a maint y peiriant.
Deunydd: Gêr Camshaft Dur yn mesur 7 ″ mewn diamedr, 1 ″ o drwch, gyda maint turio o 1.630 ″.
Tymheredd: 5000F
Cais: Defnyddiwyd coil helical troi tri (3) unigryw ynghyd â chyflenwadau pŵer sefydlu cyflwr solid DAWEI i gyflawni'r canlyniadau canlynol:
- Cyrhaeddwyd 5000F mewn tri (3) munud wrth ddefnyddio cyflenwad pŵer ymsefydlu solid solid DW-HF 5, 5 kW.
- Cyrhaeddwyd 5000F mewn pump (5), wyth (8), a deg (10) munud gan ddefnyddio cyflenwad pŵer sefydlu cyflwr solid DW-HF-3, 5 kW.
- Gwelwyd hyd yn oed gwresogi o ganlyniad i'r coil ymsefydlu helical tri (3) unigryw.
Offer: Mae DW-HF-35 a DW-HF-55 kW yn cynhyrchu cyflenwadau pŵer sefydlu cyflwr solid yn y drefn honno, gan gynnwys gorsafoedd gwres o bell a coil helical tri thro unigryw wedi'i wneud o diwb copr 3/16 and ac sydd â diamedr y tu mewn i 4.4 ″.
Amlder: 62 kHz

Torri Gosod Camshaft Gosod