straen gwresogi ymsefydlu lleddfu straen

Straen Gwresogi Sefydlu yn Lleddfu Ar gyfer metel sydd wedi'i brosesu'n oer, ei ffurfio, ei beiriannu, ei weldio neu ei dorri, efallai y bydd angen preformio gweithrediad lleddfu straen i leihau straen a grëir yn ystod y broses saernïo. Gwresogi Sefydlu Mae lleddfu straen yn cael ei roi ar aloion fferrus ac anfferrus a'i fwriad yw cael gwared ar straen gweddilliol mewnol a gynhyrchir gan… Darllen mwy