Plasma Gwresogi Sefydlu

gwresogi plasma ymsefydlu

Ynglŷn â Gwresogi Sefydlu Plasma


Nodir bod plasma yn gyfrwng niwtral yn electronig o ronynnau cadarnhaol a negyddol heb ei ryddhau, gyda thâl cyffredinol o fero sero. Fel nwy, nid oes gan plasma siâp wedi'i ddiffinio oni bai ei fod wedi'i amgáu mewn cynhwysydd. Er mwyn cynhyrchu plasma, rydym yn defnyddio cae trydanol i nwy, gyda'r nod o gael gwared ar electronau o'u hylif o gwmpas y cnewyllyn. Mae hyn yn creu cymysgedd o ïonau ac electronau sy'n llifo'n rhydd, sy'n rhoi nodweddion allweddol plasma, gan gynnwys ei dargludedd trydanol, maes magnetig, a sensitifrwydd i feysydd electromagnetig allanol.
Un o ofynion allweddol ar gyfer cynhyrchu a chynnal plasma, yw mewnbwn ynni parhaus. Mae sefydlu yn ffordd ddelfrydol o ddarparu'r mewnbwn ynni parhaus hwnnw ar gyfer cynhyrchu plasma. Mae rhai cymwysiadau diwydiannol nodweddiadol ar gyfer plasma yn cynnwys:
  • Weldio plasma
  • Torri metel
  • Triniaethau wyneb (cotio chwistrellu plasma)
  • Ysgythriad mewn micro-electroneg
Er mwyn cynhyrchu plasma, rydym yn defnyddio cae trydanol i nwy, gyda'r nod o gael gwared ar electronau o'u hylif o gwmpas y cnewyllyn. Mae'r electronau hyn sy'n llifo am ddim yn rhoi nodweddion allweddol plasma, gan gynnwys ei dargludedd trydanol, maes magnetig, a sensitifrwydd i'r tu allan gwresogi cynefino electromagnetig caeau. gwresogi plasma ymsefydlu