Cysylltwyr Gwifren Copr Sodro Sefydlu

Amcan Amcan y prawf cais hwn yw pennu amseroedd gwresogi ar gyfer cysylltwyr gwifren gopr sodro ymsefydlu ar gebl cyfechelog copr. Hoffai'r cwsmer ddisodli sodro dwylo â heyrn sodro, gyda sodro ymsefydlu. Gall sodro dwylo fod yn llafurddwys, ac mae'r cymal sodr sy'n deillio o hyn yn ddibynnol iawn ar sgil… Darllen mwy