Technoleg Sefydlu sy'n Ffurfio Steel Plate

Technoleg Sefydlu sy'n Ffurfio Steel Plate

Defnyddir techneg gwresogi triongl gan ddefnyddio fflam nwy i anffurfio plât dur wrth adeiladu llongau. Fodd bynnag, yn y broses gwresogi fflam, mae'r ffynhonnell wres yn aml yn anodd ei rheoli ac ni ellir dadffurfio rhannau'n effeithlon. Yn yr astudiaeth hon, datblygir model rhifiadol i astudio techneg gwresogi triongl gyda'r ffynhonnell wres y gellir ei rheoli'n fwy o wresogi ymsefydlu amledd uchel ac i ddadansoddi dadffurfiad plât dur yn y broses wresogi. Er mwyn symleiddio'r taflwybrau cymhleth niferus o'r dechneg gwresogi triongl, awgrymir llwybr cylchdro o inductor ac yna cynigir model mewnbwn gwres crwn 2 ddimensiwn. Dadansoddir y llif gwres a'r crebachu traws mewn plât dur yn ystod gwresogi triongl gyda'r gwres sefydlu. Mae canlyniadau'r dadansoddiadau'n cael eu cymharu â chanlyniadau arbrofion i ddangos y da
cytundeb. Roedd y modelau dadansoddiad ffynhonnell gwres a thermo-fecanyddol a gynigiwyd yn yr astudiaeth hon yn effeithiol ac yn effeithlon ar gyfer efelychu'r dechneg gwresogi triongl wrth ffurfio plât dur wrth adeiladu llongau.

Technoleg Sefydlu sy'n Ffurfio Steel Plate