Beth yw bond sefydlu?

Beth yw bond sefydlu?
Mae bondio sefydlu yn defnyddio gwres sefydlu i wella gludyddion bondio. Sefydlu yw'r prif ddull ar gyfer halltu gludyddion a seliwyr ar gyfer cydrannau ceir fel drysau, cwfliau, fenders, drychau rearview a magnetau. Mae sefydlu hefyd yn gwella'r gludyddion mewn cymalau ffibr cyfansawdd-i-fetel a ffibr-i-garbon. Mae dau brif fath o fondio modurol: spotbonding,
sy'n cynhesu rhannau bach o'r deunyddiau sydd i'w huno; bondio cylch llawn, sy'n cynhesu cymalau cyflawn.
Beth yw'r manteision?
Mae systemau bondio sbot sefydlu DAWEI yn sicrhau mewnbynnau ynni manwl gywir ar gyfer pob panel. Mae parthau bach yr effeithir arnynt gan wres yn lleihau cyfanswm y panel. Nid oes angen clampio wrth fondio paneli dur, sy'n lleihau straen ac ystumio. Mae pob panel yn cael ei fonitro'n electronig i sicrhau bod gwyriadau mewnbwn ynni o fewn goddefiannau. Gyda bondio cylch llawn, ffitiau un maint-
mae pob coil yn lleihau'r angen am gyllau sbâr.
Ble mae'n cael ei ddefnyddio?
Sefydlu yw'r dull bondio a ffefrir yn y diwydiant modurol. Yn cael ei ddefnyddio'n helaeth i fondio metel dalennau dur ac alwminiwm, mae ymsefydlu'n cael ei gyflogi fwyfwy i fondio deunyddiau cyfansawdd ysgafn a ffibr carbon newydd. Defnyddir anwythiad i fondio llinynnau crwm, esgidiau brêc a magnetau yn y diwydiant electrotechnegol.
Fe'i defnyddir hefyd ar gyfer tywyswyr, rheiliau, silffoedd a phaneli yn y sector nwyddau gwyn.
Pa offer sydd ar gael?
Sefydlu DAWEI yw'r arbenigwr halltu sefydlu proffesiynol. Mewn gwirionedd, fe wnaethon ni ddyfeisio halltu sbot ymsefydlu.
Mae'r offer a ddarperir gennym yn amrywio o elfennau system unigol fel ffynonellau pŵer a choiliau, i atebion troi-allweddol wedi'u cwblhau a'u cefnogi'n llawn.

cymwysiadau bondio anwytho